Historie pardubické kynologie

Historie kynologie v Pardubicích a v celých Východních Čechách se váže k roku 1922, kdy byl kynologickým ústředím v Praze oficiálně uznán Klub pěstitelů policejních a ušlechtilých psů pro východní Čechy se sídlem v Pardubicích, založený nadšeným propagátorem výcviku psů Josefem Podhorským. Josef Podhorský byl bývalým instruktorem vojenského výcvikového učiliště služebních psů ve Vídni. V jeho úsilí mu od roku 1919 pomáhali další nadšenci František Plch a František Pospíšil. Jejich činnost se neomezovala jenom na Pardubice, ale zásluhou jejich aktivit vznikala i další výcviková střediska ve Východních Čechách. Trojice zakladatelů naší organizace byla aktivní ve výboru organizace až do své smrti.

Začátky činnosti byly obtížné. Nebylo kde cvičit, kde se scházet. Z počátku sloužil pro tyto účely dvůr v ulici Bratranců Veverkových, později, až po roce 1931, byl získán pozemek u Labe a kiosek z národní výstavy o tělovýchově a sportu. Zde na krátkou dobu našli úkryt i parašutisté, kteří později provedli atentát na Heydricha. Rozmachu města muselo ustoupit cvičiště u Labe a přestěhovalo se pod Vinici za tehdejší hřiště AFK Pardubice. Zavítá-li někdo z vás k restauraci v nynějším sportovním areálu Pod Vinicí, je možné, že ještě uvidíte naši bývalou klubovnu, neboť naší organizaci bylo souzeno opět se stěhovat. Poválečné majetkové uspořádání nebylo právně dotaženo do konce a naše prostory byly použity pro rozšíření sportovního areálu do současné podoby. My jsme se společně se sportovními střelci a brannými vodáky dělili o prostory na bývalé vojenské plovárně pod Vinicí. K dokončení kapitoly o stěhování je třeba dodat, že v tehdejších stísněných prostorách jsme nechtěli zůstat trvale, a proto díky několika nadšencům bylo vytipováno celkem 7 lokalit, kde bychom mohli plně rozvinout svoji činnost. Podařilo se vyjednat nynější krásné místo, postavit částečnou svépomocí i zázemí, přičemž zde bylo odpracováno více než 20 000 brigádnických hodin.

Již od prvopočátku bylo dění v organizaci vysoce společenské. Na cvičiště docházeli i rodinní příslušníci a cvičiště se stávalo místem odpočinku celých rodin. Je jasné, že z takového zázemí se časem vyvinuly společné výlety do okolí Pardubic, táboráky, mikulášské zábavy, vydávání pravidelného oběžníku nebo společné návštěvy sportovních utkání. Velice populární byly ukázky výcviku psů, kdy každou neděli vyjíždělo až 20 členů do okolí Pardubic. Ukázky byly uskutečněny na mnoha ročnících Zlaté přilby i MS v motokrosu v Holicích. Bez nadsázky lze říci, že mnoho našich spoluobčanů se těšilo na závěr prvomájových průvodů, neboť naši členové tam předváděli prvky aktivní obrany se psy různých plemen. Příchodem velice početné skupiny mladých v roce 1958 vznikla další výcvikově-společenská tradice, a to pořádání letních táborů. Tato tradice je živá i dnes.

Dobrý kolektiv nadšených funkcionářů a zdravého jádra členů organizace pomohl překonat i úskalí různých organizačně-administrativních změn a zastřešujících orgánů. A tak, ať už byla kynologie začleněna do Svazarmu nebo do ČSCHDZ, mohla naše organizace uspořádat v letech 1959, 1972, 1974 a 1978 Mistrovství republiky ve výkonu na závodišti Velké Pardubické. Postupně, jak se měnily Zkušební řád i nároky na sportovní kynologii, měnili jsme i naše závody. Z klubových a krajských branných závodů na vysoce náročné závody dle zkušebních řádů, kdy přesun i 70 závodníků do prostoru Kunětické hory v zimních podmínkách nebyl výjimkou, až do nedávné podoby dlouholetých soutěží O křišťálovou vázu a Cenu Kunětické hory a O štít města Pernštýnů. Organizace se rovněž podílela na organizaci mítinku záchranářských družstev a závodů v nové kynologické disciplině - Agility.

Výcvik, i přes velké změny ve zkušebním řádu, byl v minulosti v organizaci prvořadý a na vysoké úrovni. Projevovalo se to jak v počtu splněných limitů zkoušek, tak i v účasti našich zástupců na MR ve výkonu v kategorii dospělých i mládeže. Se změnami ve společnosti a v podmínkách pro výcvik psů se naši členové aktivně zapojili do výcviku záchranných psů. I když zastřešující orgán pro výcvik záchranných psů byl a je jiný, výcvik našich členů i ostatních členů Záchranné brigády probíhal pod patronací naší organizace. Členové se účastnili MR, mezinárodních akcí i činnosti Pohotovostního pluku ČR. V roce 1992 jsme úspěšně uspořádali MR záchranných psů. Rovněž rozvoj dalšího odvětví výcviku - Agility - naši členové včas zachytili. Díky obětavosti některých členů a vynaložení dosti velkých finančních prostředků organizace vznikla kvalitní překážková dráha.

Významnou roli ve vědomí pardubické veřejnosti hrálo pořádání "školy psů". I když ve výsledku byl určitý finanční příspěvek na činnost organizace, hlavním důvodem pořádání byla propagace základního výcviku psa, který nebude přítěží nezkušených majitelů, a tím bude pomáhat vylepšovat vztah našich spoluobčanů ke psům obecně. Pokud se podíváme na současnou činnost naší organizace, respektive několika obětavých členů, účel pořádání "školičky psů" se nezměnil.

V chovatelství byli i v naší organizaci osobnosti, ať se to týkalo odchovů, poradců chovu nebo rozhodčího exteriéru. Již v samých začátcích působnosti naší organizace byly v Pardubicích pořádány celostátní výstavy psů. Byly jsme opakovaně v minulých letech pořadateli celostátních výstav NO, kníračů, pinčů, tibetských teriérů, border kolií, chrtů, šeltií. Vlastní odchovy byly vždy záležitostí několika málo členů.

V minulých letech byly navázány vzájemně prospěšné styky se psovody policie. Tato spolupráce v omezené podobě trvá i nadále.

Pokud bychom měli zaměřit pozornost na poslední léta naší bohaté historie, tak si musíme připustit více subjektivity v posouzení naší činnosti. Je to historie, která začala dokončením našeho současného areálu, kterou několik z nás prožilo a někteří další znají mnoho událostí z vyprávění. O vlastní výstavbu areálu se nejvíce zasloužili členové, kteří již nejsou mezi námi - pánové Zahradník a Schejbal. Bez jejich nezištného přístupu bychom zcela jistě v tomto prostředí neseděli.

Přes všechny organizační i lidské problémy se daří udržet areál v dobrém stavu. Veškeré práce vykonávané členy organizace při údržbě areálu i při organizaci pořádaných akcí se vždy vykonávaly a vykonávají bezplatně, a o to větší dík patří těm, kteří se o realizaci a údržbu areálu zasloužili.mapa webu   |  kontakt